Woensdag 2 december kreeg onze aandeelhouder en voormalig directeur Harm van Wieren een Koninklijke Onderscheiding opgespeld door burgemeester Van der Werff van de Gemeente Noordoostpolder. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats in de aanwezigheid van zijn vrouw Corrie, kinderen en een aantal familieleden. Met name zijn rol binnen en inzet voor de samenleving in de Noordoostpolder gedurende een periode van meer dan 30 jaar, naast zijn drukke baan als directeur en kundig bestuurder van ons bedrijf, heeft zijne Majesteit doen besluiten hem deze eer ten deel te laten vallen.

Ook vanaf deze plaats feliciteren wij Harm met deze in onze ogen meer dan terechte blijk van waardering.