Ditmaal was het de Fokker F27 Troopship wat getransporteerd mocht worden. Dit vliegtuig van de luchtmacht moest vanaf het Militair Luchtvaart Museum te Soesterberg naar het Regionaal Opleiding Centrum te Hoofddorp getransporteerd worden voor een opknapbeurt. De Fokker F-27 Troopship is vroeger ondermeer ingezet voor het verlenen van hulp bij natuurrampen, het vervoer van voedsel en medicijnen ten behoeve van vluchtelingen, troepentransport, paradroppings en trainingsvluchten.

Doordat de vleugels niet compleet gedemonteerd konden worden, bleef de transportstand op 8 meter en 70 centimeter. Het Convoi Exceptionel vertrok uiteindelijk om 21 uur vanaf het museum te Soesterberg. Onderweg werden er enkele verkeersborden verwijderd om het transport vrije doortocht te bieden. Uiteindelijk arriveerde het Convoi om 02.00 uur het terrein van het ROC te hoofddorp.