Vandaag hebben wij via Volvo dealer NIJWA te Zwolle opnieuw één van

de geplande investeringen voor 2019 ten aanzien van ons wagenpark mogen

begroeten! Wij blijven hierbij onverminderd voortborduren op de langjarige

traditie van het op elk moment  kunnen inzetten van goed uitgerust, efficiënt en

ook “mooi” materieel ten gunste van al onze opdrachtgevers.