Ook dit jaar heeft Van Wieren op verzoek van de school een groep van leerlingen van de 2e en 3e klas VMBO een rondleiding over haar bedrijfsterrein gegeven. Tevens werd een presentatie gehouden waarbij o.a. de werking en functie van de verschillende bedrijfsactiviteiten de revue passeerden. Het belangrijkste doel van deze middag was meer interesse te wekken voor de zogenaamde technische opleidingen en studierichtingen. De groep bestond samen met de begeleiders uit circa 20 personen.