Van Wieren Special BV organiseerde op zaterdag 10 maart jl. in samenwerking met scholingsorganisatie Van Sprang & Tempo uit Velserbroek een opleidingsdag voor al zijn beroepschauffeurs. Op deze dag hebben ruim 40 exceptioneel transport chauffeurs in drie groepen op het bedrijfsterrein in Emmeloord gewerkt aan hun vaardigheden.

Schadepreventie, verkeerswet- en regelgeving, lading zekeren, zit- en stuurhouding en tal van andere theoretische en praktijkonderdelen kwamen aan bod in het kader van een nascholingsprogramma dat de Europese Unie voor het beroepsgoederenvervoer verplicht heeft gesteld. De Europese Richtlijn Vakbekwaamheid schrijft voor dat beroepschauffeurs in het goederenvervoer een nascholingsprogramma volgen van 35 uur binnen een periode van vijf jaar. Alhoewel het tijdig volgen en afronden van deze nascholing Code 95 de verantwoordelijkheid is van de chauffeurs zelf, heeft Van Wieren Special BV hen graag de mogelijkheid geboden om in groepsverband deel te nemen aan deze opfriscursus waarmee zij in één keer een deel van de vereiste 35 cursusuren konden volmaken.

“Alle chauffeurs die niet ingepland waren, hebben zich aangemeld voor deze dag wat bewijst dat zij het wezenlijke belang inzien van het bijhouden van hun theorie- en praktijkkennis, waarmee ook zij een bijdrage leveren aan de veiligheid die wij dagelijks nastreven tijdens onze werkzaamheden binnen en buiten de organisatie” aldus Algemeen Directeur Richard de Graaf.