Namens alle medewerkers bij Van Wieren, maar bovenal namens de familie Van Wieren, danken wij iedereen die ons de afgelopen dagen heeft laten weten hoe bijzonder Harm was en hoe hij voort leeft in vele harten en gedachten. Ook de enorme opkomst tijdens de herdenkingsdienst en begrafenis van Harm op 30 januari jl. biedt troost en deze persoonlijke belangstelling zal Corrie en alle andere familieleden tot steun zijn bij het verder verwerken van dit enorme verlies.